Naučné stezky - Vernířovice a údolí řeky Merty

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naučné stezky

Turistika

V širším okolí Vernířovic můžeme s trochou štěsí najít hned asi šest turisticky zajímavých naučných stezek. V zásadě jsou všechny tematicky zaměřeny:

  • 1. Lesnická naučná stezka Švagrov

  • 2. Naučná stezka Světem horských luk

  • 3. Naučná stezka se Skřítkem okolím Pradědu

  • 4. Geologická naučná stezka okolím Sobotína

  • 5. Naučná stezka Rysí skály

  • 6. Školní naučná stezka Za Petrovskými studánkami


Lesní ekostezka Švagrov

Studený potok

Prochází údolím Studeného potoka a okolními svahy rozsoch masivu Mravenečníku (Desenská hornatina). Je okružní, její začátek i konec se nachází u rekreačních objektů na samotě Švagrov, asi 2,5km od Vernířovic. Délka trasy je odstupňovaná podle určení (malé nebo větší děti) na okruhy 2,5 a 4,5km, nicméně obě varianty vedou nenáročným terénem. Správcem ekostezky je Středisko ekologické výchovy Vila Doris při DDM v Šumperku. Podél trasy je rozmístěno celkem 12 tabulí s informacemi a interaktivními herními instalacemi pro děti.
Zastávky: Seník, U potoka, Tajemná štola, Ekohrátky, V říši rostlin, V říši hmyzu, Les, Horizont, Počasí a my, Zkoumej s námi, Přírodovědecká sazka, Hmatový chodník. Trasa: mapa KČT 1:50000

Pradědův švagr na Švagrově
Náprstník velkokvětý v lese nad Švagrovem. Smrtelně jedovatý!

Fotografie nahoře zleva: Studený potok je opravdu studený a navíc prudký a peřejnatý. Dřevořezba Pradědova švagra v lesíku poblíž rekreačního střediska Švagrov. Třetí snímek: náprstník velkokvětý, chráněný (v okolních lesích hojný)  - a smrtelně jedovatý (!).

Světem horských luk

Návštěvníka provede trasou z Ovčárny přes Vysokou holi a Jelení studánku na Skřítek. Délka je 12km, převýšení asi 600m. Krom strmé partie ve zlomovém svahu nad Skřítkem je náročnost trasy střední. Mimo přírodních zajímavostí a fantastických výhledů lze cestou názorně pozorovat, jak svět horských luk ovlivnil člověk a obdivovat nejrůznější geomorfologické jevy, které tu zanechala poslední doba ledová. Na konci pak čeká tajemné rašeliniště Skřítek. Stezka byla realizována jako bezpanelová vzhledem k zachování krajinného rázu bezlesých hřebenových partií CHKO Jeseníky. Zvláštní značení nemá, od Ovčárny k Jelení studánce (sedlo mezi Jelením hřbetem a Břidličnou horou) lze jít po červené turistické značce, od studánky ke Skřítku pak po zelené.
1. Světem horských luk-Úvodní zastavení (Ovčárna)/2. Z ovčáka chatařem-Minulost a současnost horských chat (rozcestí značek do Velké kotliny a na hřeben)/3. Pravda o čarodějnicích-Petrovy kameny, tajemný klenot jesenických hor (zatáčka u Petrových kamenů)/4. Chybějící vrchol-Nezahojená jizva na tváři jesenické přírody (před Vysokou holí s výhledem na PVE)/5. Pozor! Tady přistávají letadla!-Podivuhodné příběhy na hranici středověkých panství (Vysoká hole)/6. Co se děje v trávě-Povídání o životě zvířat na jesenických holích (Kamzičník, triangulační bod)/7. Boj o přežití-Drsný život na horských hřebenech (Velký Máj)/8. Prastaré stopy bývalých panovníků.-Jak se do jesenických hor (ne)zapsali lesníci barona Kleina (sedlo pod Velkým Májem)/9. Jelení studánka-Na hranici tří rezervací (Jelení studánka)/10. Ledovcové království -Poslední doba ledová a její stopy v krajině (Pecný)/11. Ztracené kameny-Svět lišejníků (Ztracené kameny)/12. Tajemstvím opředená zem-Tajuplné Skřítkovo rašeliniště u dávné zemské cesty (Skřítek

Legenda k fotografiím: Nahoře jeden z mnoha výhledů z centrálního hřbetu k předhůří (údolí Merty). Vlevo violka žlutá sudetská, nenápadná, zato však typická ozdoba alpínských luk Jeseníků.

Se Skřítkem okolím Pradědu

Naučná stezka z Ovčárny na Praděd délky 3,5km (bez odbočky ke Švýcárně asi o 1km méně) a zanedbatelným převýšením vás provede nejvyššími partiemi Jeseníků s nezapomenutelnými výhledy do všech světových stran. Jako na dlani spatříte čarodějnické Petrovy kameny, uříznutý vrchol přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, lázně Jeseníky a mnoho dalších míst. Seznámíte se s unikátní flórou a faunou alpínských luk. Cestou se také dozvíte pár užitečných rad pro bezpečný pobyt v horách. A něco málo o tom, jak se ve zdejších drsných podmínkách dříve hospodařilo. Trasa je vhodná pro osoby tělesně postižené a rodiny s malými dětmi. Zastavení naučné stezky:
1. Se Skřítkem okolím Pradědu, úvodní zastavení
/2. Po stopách času/3. Krásné a nebezpečné hory/4. Co na horách skřítkové vysázeli a co se děje v trávě/5. Kdopak to tu vlaje ve větru/6. Vousatá ozdoba hor/7. Švýcarští pastýři, strakaté krávy a česnekový dům/8. Nejvýše na Moravě

Geologická naučná stezka

Začátek této stezky je u nádraží místní dráhy (Železnice Desná) na konečné stanici Sobotín, konec pak v Maršíkově (k nádraží do Losin cca 2km). Délka stezky je asi 12km, prochází vcelku lehkým terénem se středním převýšením, pohyb převážně po lesních cestách. Trasa není  značena turistickými ani jinými značkami, na nástupních místech v Sobotíně (nádraží) a Maršíkově (obchod) jsou pouze instalovány mapy se zákresem jednotlivých zastávek.
Stezka je první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do šesti významných mineralogických lokalit v Jeseníkách. Na přilehlých kopcích jsou místa výskytu zajímavých minerálů, které lze při troše štěstí najít. Jsou zde porůznu v lese vytěžené hromady horniny, na nichž lze najít zbytky nevytěžených nerostů.
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o unikátní lokality evropského významu, navíc v území CHKO, je zakázáno minerály dobývat ze země.
Zastavení
: 1 Pfarrerb/2 Smrčina/3 Steinhübel/4 Rasovna/5 Kožušná /6 Granátova skála
Dosti podrobně se o jednotlivých lokalitách zmiňuji na jiném místě těchto webových stránek: Hory/Mineralogie

Naučná stezka Rysí skála

Naučná stezka Rysí skála vznikla na základě pohádkového příběhu o zbloudilé rysí samici s mláďaty, která našla úkryt na vrcholu Medvědí hory. V komiksovém příběhu se vyskytují lesní skřítci, pohádkové bytosti i vládce hor Praděd. Každá tabule u zastavení informuje o okolní přírodě
Na vrcholu mohutného skalního hřebene Rysí skály byla postavena
unikátní vyhlídka s přístřešky, nedaleko horní stanice lanovky od Koutů. Naučnou stezku tvoří také dřevěné plastiky zvířat i lesních bytostí, chýše Praděda, doupě rysice a zejména interaktivní prvky prolézaček a her pro děti. Stezka volně navazovat na dřevěný skanzen Koutecký les.
Hlavním průvodcem návštěvníků
je lesní skřítek "Koutík". Náhled letáku stezky (pod tímto odkazem).
Délka trasy je 2km v rozmezí nadmořských výšek 1080 až 1163m.
Zastavení je celkem 10:
• Bar u medvěda • Pohyblivá lávka • Strom ptáků • Vyhlídka Rysí skála • Rysice Rena • Najdi zvířátka • Lavice rysice Reny • Xylofon • Praděd a Rena • Rena a skřítkové.

Obrázek vpravo: Rysí skála s přístřeškem fotografovaná z Borové doliny

Rysí skála z Borové doliny

Naučná stezka Petrovské studánky

O této školní naučné stezce se zmiňuji v kapitole Vody/Studánky a prameny (Petrovské studánky jsou na odkazované stránce až úplně dole)

 

***

 

Odkaz na podrobný výpis naučných stezek okresu Šumperk. Neručím za správnost, protože, jak víme, odkazy vznikají i zanikají...
http://www.sumperk.cz/redakce/index.php?subakce=dr_vypis&lanG=cs&orderby=namedesc&subKat=187&#dr_view_style=full;skat=187

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky